Türkçe Bilgiler

Hukuk büromuzun sayfalarına hoş geldinz.

Almanya`nn Bremen kentinde bulunan ve genc avukatlardan oluşan Heberling & Kollegen Hukuk büromuz, bünyesinde her biri kendi alanlarında uzman bilgi birikimine sahip avukat ve yardımcı personellerden oluşan çalışanları ile birlikte değişik alanlarda hizmet vermekten memnuniyet duyar. Müvekkillerimizle sürekli temas halinde bulunup, davalarında oluşan gelişmelere anında modern ve çağdaş iletişim araçları ile reaksiyon gösterip tepki verebiliriz.

Hizmet verilen alanlar aşağıda sıralanmıştır:

Iş ve işgücü hukuku:

Şirketlerin ticari problemleri , sözleşmeleri , her türlü dava ve takipleri , iş hukukuna ilişkin sorunlar olmak üzere genel hukuki tüm sorunlar hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çalışan ve yönetim kadrolarına yazılı , sözlü ve görsel eğitimler verilmekle , ihtiyaç duyulan alanlada bilgilendirmeler yapılmakta veya dökümanlar hazırlanmaktadır.

Aile Hukuku:

Aileyi oluşturan bireylerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen , bu kapsamdaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve öncelikle aile içindeki düzeni sağlamak adına konulmuş birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır.Toplumsal birlik-beraberlik, ancak ve ancak aile içi düzenin sağlanmasıyla gerçekle Bu surette boşanma, velayet, mal paylaşımı, uluslararsı velayet dosyaları, Lahey Sözleşmesi ve bunun gibi Aile Hukukunu ilgilendiren her tür dava ve uyuşmazlıklara ilişkin hukuki destek verilmektedir. Miras davalarının takipi ve çözümlenmesi;

Kiralama ve kat mülkiyeti hukuku:

Finansal kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması, ipotek ve rehin işlemlerinin yapılması, ihtilafların çözümlenmesi

Suç ve ceza kanununa ilişkin davalarda savunma:
Trafik Hukuku:

Trafik ihlalinden doğan soruşturmalarda temsilcilik ve savunma; Trafik kazalarından oluşan tazminat haklarının talebi, Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan )doğan tazminat davaları,

Idari Hukuk:

Devlet daireleri ile oluşan sorunların çözümü

Yabancılar ve Göçmenlik Hukuku:

Ikahmetkah davaları, oturum izni, Alman vatandaşlığına geçiş işlemleri

Sözleşmeler Hukuku:

Şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin denetlenmesi veya tadil edilmesi , müzakerelere katılınması veya görüş bildirilmesi gibi konularda hukuki destek verilmektedir.

Borçlar Hukuku:

Borçlar Kanunu ve uygulamalarından kaynaklanan haklar, Sözleşmeler ,sözleşmelerin ademi ifasından doğan davalar, Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı işlemleri , Kira tahliye istisna vekalet tellallık sözleşmelerinden doğan davalar,

Ticaret Hukuku:

Ticari şirketlere ait hukuki sorunların çözülmesi, öncelikle düzenli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve doğabilecek ihtilafların çözümlenmesi; Ulusal ve Uluslar arası Ticari Şirketlere çeşitli konularda düzenli danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ticaret şirketlerinin genel sözleşmelerinin yanında uzlaşma , boşanma, gayrimenkul alım satımı vb değişik sözleşmelere ilişkin hukuki destek sağlanmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku:

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması amacı ile ; öncelikle illegal kullanımların tesbiti ve önlenmesi çalışmaları ülke genelinde sürdürülmekte olup aynı konudaki ceza ve hukuk davaları takip edilmektedir. Bu konudaki çalışmaların temelinde ulusal ve uluslararası firmalarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmekte, çıkan sonuçlara göre yasal işlemler gerçekleştirilmektedir. Ceza ve Hukuk davaları ise ülke genelinde takip edilebilmekle, aynı zamanda eğitim faaliyetlerinede destek verilmektedir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları; bunların korunmasına yönelik idari ve yasal işlemlerin , takip ve kontrol uygulamalarının, tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi, dava ve diğer süreçlerin takibi;

Haksız fiilden (Ölüm ve yaralamadan) doğan tazminat davaları, Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları başta olmak üzere Borçlar kanunu kapsamında yer alan tüm konularda hukuki danışmanlık, dava öncesi ve sonrasında takip işlemleri tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Üniversite ve yüksek öğretim Hukuku:
Emlak alım ve satım Hukuku:
İflas Hukuku:
Bilişim ve Internet Hukuku:
Spor Hukuku:
Hırvatistan Hukuku:
Sigorta Hukuku:

Sorunlarınızı bizim ile paylaşmaktan kacınmayınız.

Unutmayınızki derdini söylemeyen derman bulamaz.

İrtibat kişiniz
Alaettin Keles, Rechtsanwalt
Alaettin Keles
Rechtsanwalt
Schreiben Sie uns

Hinweis: Ihre Daten werden sicher mit SSL-Verschlüsselung übertragen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.